Stallion

Info- ja sidesüsteemide kasutamine võimaldab tänapäeval töötada efektiivsemalt ning mugavamalt kui kunagi varem. Üheks kaasaegsete infosüsteemide alustalaks on turvalisus - ilma selleta ei ole tänapäeva tehnoloogiate kasutamine jätkusuutlik või on suisa võimatu.

Stallioni tegevusala on info- ja kommunikatsioonisüsteemide turvalahenduste loomine, tarnimine ja teenindamine.

Meie eesmärgiks on aidata klientidel ennast kaitsta, efektiivsemalt töötada ja võimaldada oma klientidele pakkuda innovatiivseid teenuseid.

Omame IKT turvalisuse alal pikaajalist kogemust: Stallion on asutatud 1994. aastal ning tugeva fookusega küberturbe lahendustele alates 1997. aastast. Täna asuvad meie kontorid Tallinnas ja Riias.

Lahendused

Meie lahendused on suunatud IKT turvalisuse tehnoloogiliste meetmete arsenali täiustamiseks ja toetavad organisatsiooniliste ning teiste meetmete kehtestamist.

Iga organitsiooni keskkond ja vajadused on erinevad ning meie ülesanne on töötada selle nimel, et leida konkreetse kliendi olukorrale sobiv lahendus.

Täna katavad meie poolt pakutavad lahendused suurt osa IT turvalisuse väljakutseid, alates baasvõrguturvalisusest kuni standardinõuetele vastavate keerukate kaitsesüsteemide loomiseni. Stallioni küberturbe lahendustest lähemalt...

Tehnoloogia

Kasutame lahendustes maailma tipptehnoloogiat ja parimaid ennast globaalselt tõestanud tarnijaid. Kes osutuvad võitjateks või kaotajateks, määrab sageli tehnoloogiline tase ning kompromissid tehnoloogia osas võivad osutuda kallimaks kui esmapilgul arvatakse. Stallioni võtmetarnijatest lähemalt ...

Teenused

Meie teenused toetavad IT turvasüsteeme kogu elutsükli vältel, alatest planeerimisest kuni halduseni ning ammendanud süsteemide väljavahetamiseni.

Teenusportfellist leiab vajalikku nii arvestatava IT turvameeskonnaga organisatsioon kui ka ilma tugeva IT kahurväeta klient.

Meie kompetentside tõstmise teenused aitavad saada lahendustest kogu elutsükli jooksul maksimaalset kasu ning kasvatada oma meeskonda professionaale. Stallioni küberturbe teenustest lähemalt ...

© 1994 - 2018 AS Stallion Ltd. - Endla 69/Keemia 4 - Tallinn 10615 - ESTONIA, Tel: +372 677 6690 - Faks: +372 677 6691 - E-post: info@stallion.ee